EQUIP

MEMBRES

Margalida Pons Jaume (professora titular d’universitat i coordinadora de LiCETC)  

  Perfecto Cuadrado Fernández(catedràtic d’universitat) 

         C. Mercè Picornell Belenguer (professora titular d’universitat) 

        Xavier Barceló Pinya (professor associat i gestor cultural)

COL·LABORADORS

 

          Pere Rosselló Bover (catedràtic d’universitat)

          Joan Mas Vives (catedràtic d’universitat)

          Caterina Calafat Ripoll (professora contractada doctora)

          Pilar Arnau i Segarra (investigadora, professora i gestora cultural)

          Guillem Colom-Montero (professor d’universitat)

           Miquel Pomar Amer (professor associat)

          M. Victòria Parra (estudiant de doctorat)

         Llucia Serra Ferré (gestora cultural)

          Jesús Revelles Esquirol (professor associat)

          Manel Mula Ferrer (responsable de l’oficina de l’Institut Ramon Llull a Londres)

          Dolors Perarnau Vidal (professora d’universitat)

          Francisca Castell Orell (professora d’educació secundària)

          Caterina Cardona Cànaves (lectora de català)

          Irene Zurrón Servera (professora i estudiant de doctorat)


Catalina Mir Jaume (estudiant de doctorat)
 

 

Maria Palmer Clar (professora i estudiant de màster)

ANTERIORMENT, HAN FORMAT PART DE LICETC…

          Elisabet Gayà Duran (professora d’educació secundària)

          Maria Muntaner González (editora)

          Josep Antoni Reynés Serra (tècnic de recerca)

          Maria Ruiz Salom (professora d’educació secundària)