EQUIP

MEMBRES

          Margalida Pons Jaume (professora titular d’universitat i coordinadora de LiCETC)

          Perfecto Cuadrado Fernández (catedràtic d’universitat)

         C. Mercè Picornell Belenguer (professora titular d’universitat)

          Maria Muntaner González (editora)

        Xavier Barceló Pinya (professor associat i gestor cultural)

 

COL·LABORADORS

          Pere Rosselló Bover (catedràtic d’universitat)

          Joan Mas Vives (catedràtic d’universitat)

          Caterina Calafat Ripoll (professora contractada doctora)

          Pilar Arnau i Segarra (investigadora, professora i gestora cultural)

          Guillem Colom-Montero (professor d’universitat)

           Miquel Pomar Amer (professor associat)

          Josep Antoni Reynés Serra (tècnic de recerca)

          Maria Ruiz Salom (professora d’educació secundària)

          Elisabet Gayà Duran (professora d’educació secundària)

          M. Victòria Parra (estudiant de doctorat)

         Llucia Serra Ferré (gestora cultural)

          Jesús Revelles Esquirol (professor associat)

          Manel Mula Ferrer (investigador i assessor al client de xarxes socials)

          Dolors Perarnau Vidal (professora d’universitat)

          Francisca Castell Orell (professora d’educació secundària)

          Caterina Cardona Cànaves (lectora de català)

          Irene Zurrón Servera (professora i estudiant de doctorat)