The Novel as Global Form

Projecte amb seu a la Universitat Oberta de Catalunya

Títol del projecte: The Novel as Global Form. Poetic Challenges and Cross-border Literary Circulation (GlobalNovel)
Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Durada: setembre 2021-agost 2024
Investigadores principals: Marta Puxan Oliva i Neus Rotger
Equip investigador: Diana Roig Sanz. Equip de treball: Laura Fólica, Ventsislav Ikoff, Aurea Mota, Aina Vidal Pérez, Ana Kvirikashvili, Jorge Locane, Jernej Habjan, Marco Caracciolo, Debjani Ganguly.

Referència: PID2020-118610GA-I00 / AEI / 10.13039/501100011033.

Resum: El projecte The Novel as Global Form. Poetic Challenges and Cross-border Literary Circulation, dirigit per Neus Rotger (Global Literary Studies Research Lab -GlobaLS, adscrit als Estudis d’Arts i Humanitats i a  IN3 de la UOC) i Marta Puxan Oliva (grup LiCETC, Universitat de les Illes Balears), proposa un enfocament nou a l’estudi del camp emergent de la novel·la global, definida com una forma narrativa que aspira a representar i pensar el món contemporani. A partir de l’estudi d’un corpus de novel·les publicades en els darrers trenta anys, el projecte combina per primera vegada la història material amb la crítica literària i l’estudi de les formes narratives. L’objectiu és doble: per una banda, comprendre com la novel·la global construeix  – i interroga – discursos globals sobre qüestions com la violència global, la desigualtat, la migració o el canvi climàtic, i, per altra banda, veure de quina manera aquestes novel·les i discursos circulen a gran escala en els mercats literaris internacionals.