Maria Ruiz Salom

Contacte Maria Ruiz Salom

Graduada en Llengua Catalana i Literatura l’any 2013 per la UIB. Ha cursat el màster de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada a la UAB (2014) i el màster en Formació del Professorat a la UIB (2015). Des del 2013 ha col·laborat en diverses tasques d’investigació, preparació de congressos i seminaris i edició de textos amb el grup de recerca LiCETC. S’ha centrat en l’estudi de la poesia catalana contemporània relacionant-la amb la teoria sociològica de Bourdieu a l’article “Una aproximació bourdieuana a tres plataformes de difusió de poesia a Mallorca (1974-1990)” publicat a Journal of Iberian and Latin Amercian Studies (2017) i a la comunicació “La marginalitat de Bartomeu Fiol: dietarista ocasional, poeta eventual” presentada juntament amb Elisabet Gayà al 15è Col·loqui de la NACS (2015). També ha contribuït a estudiar la relació entre la poesia catalana actual i l’oralitat i el folklore a l’article “Una aproximació a l’obra de Josep Pedrals: El furgatori”, publicat a Poesia catalana i esfera pública (2016), llibre que ha coeditat amb Elisabet Gaya i Mercè Picornell. Fora de l’àmbit de la investigació, ha exercit tasques de correcció lingüística a l’editorial Lleonard Muntaner Editor, ha col·laborat amb la redacció d’articles de l’Enciclopèdia de les Arts Escèniques Catalanes (EAEC) i ha publicat algunes ressenyes a la revista Caràcters (València). Actualment es dedica a la docència a secundària.