Miquel Pomar Amer

Miquel Pomar Amer és professor a la Universitat de les Illes Balears, on imparteix assignatures d’anglès per a finalitats específiques des del 2015.

Ha completat el seu doctorat a la Universitat de Manchester amb una tesi que compara una selecció de novel·les i autobiografies escrites per autors britànics d’origen paquistanès i autors catalans d’origen marroquí.

La seva recerca se centra en la representació de la identitat en la literatura, especialment en contextos de migració i diàspora, i en les relaciones ètiques i polítiques entre el text i el context de producció. Ha publicat articles i capítols de llibre sobre aquests temes que es poden consultar a https://uib-es.academia. edu/MiquelPomarAmer.

Participa en els grups de recerca Modern and Contemporary Anglophone Literatures (UIB), LiCETC (UIB) i MIGRA (Universidade de Santiago de Compostela).