Llucia Serra Ferre

Graduada en Llengua i Literatura Catalanes per la Universitat de les Illes Balears (promoció 2014), va dedicar el treball de final de grau als criteris de construcció del cànon en la literatura catalana, amb un petit estudi de cas de les lectures obligatòries a secundària i batxillerat. Posteriorment, va cursar a Barcelona el Màster d’Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes a la Universitat Autònoma i a la Universitat de Barcelona (promoció 2015) en l’especialitat de literatura. En aquesta ocasió, dedicà el treball de final de Màster a la primera obra narrativa de Guillem Frontera. El 2016 va cursar el Màster en formació del Professorat a la UIB, i dedicà el TFM a fer una aplicació didàctica d’una ruta literària per Manacor. El 2019 va estudiar-hi també el curs d’Expert Universitari en Dinamització Lingüística (títol propi, 20 crèdits), amb un treball de final de curs sobre la transmissió lingüística intergeneracional que lliga amb el projecte de tesi doctoral que fa a la UIB des del curs 2020-2021.

Ha comissariat les exposicions Jaume Vidal Alcover o les ales de l’ideal (2016), Viure és el que importa. Guillem Vidal Oliver (2017) i Herois de rondalla (2022), editades per la Institució Pública Antoni M. Alcover, on va treballar des de finals de 2015 i fins al 2017. Ha treballat com a professora associada a la Universitat de les Illes Balears (2022). Actualment i des de 2018, és professora de secundària.