Maria Muntaner González

Contacte: Maria Muntaner González

Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de les Illes Balears i en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada per la Universitat Autònoma de Barcelona, on obtingué, després dels cursos de doctorat, el Diploma d’Estudis Avançats en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada.

Ha estat membre de diversos projectes d’investigació adscrits a la UIB sobre literatura catalana contemporània. La seva línia de recerca principal és la poesia catalana dels anys 1970 i 1980.

És autora d’articles publicats en mitjans diversos, de capítols de llibre i de l’assaig L’escriptura soterrada. La pràctica interartística en l’obra de Josep Albertí (2009). També ha tingut cura, en col·laboració amb altres investigadors, dels volums Poètiques de ruptura (2008), Transformacions: literatura i canvi sociocultural dels anys setanta ençà (2010), Transformacions: llenguatges teòrics i relacions interartístiques (1975-2000) (2010) i del monogràfic «Poetry Experimentation and Alterity» de la Catalan Review. International Journal of Catalan Culture (2012).

Actualment treballa com a editora a Lleonard Muntaner, Editor. www.lleonardmuntanereditor.cat