M. Victòria Parra Moyà

Contacte M. Victòria Parra Moyà

Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de les Illes Balears (2014). També ha cursat un màster en Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals a la Universitat Autònoma de Barcelona (2016) i compta amb formació en educació a museus i altres espais culturals. Des del 2018 és tècnica de gestió a la Fundació Mallorca Literària on treballa com a responsable de la coordinació del servei educatiu de l’entittat i també dona suport a projectes de divulgació del patrimoni literari i oral. Per altra banda suma experiències com a llibretera, bibliotecària i coordinadora de clubs de lectura.

Els seus interessos són transversals, però amb especial atenció en les poètiques visuals contemporànies, com l’obra de  J.M. Calleja, i en les relacions interartístiques entre literatura i art, un exemple d’aquestes recerques fou l’estudi i la posterior exposició sobre les làmines poèticoplàstiques de Blai Bonet.