Jornada dedicada a Jaume Vidal Alcover

18 d’octubre de 2023. Jornada de la Càtedra Josep Anton Baixeras (Universitat Rovira i Virgili) dedicada a Jaume Vidal Alcover. Coordinació: Montserrat Palau. Ponències: Pere Rosselló Bover, Magí Sunyer, Margalida Pons, Joan Cavallé Busquets, Biel Sansano i Emili Samper.