Colóquio Internacional Tradução de Poesia na Península Ibérica

27 de setembre de 2023. Jesús Revelles participa al col·loqui Tradução de Poesia na Península Ibérica no Século XX‘ (Universidade de Évora) amb una ponència sobre el lusitanisme a Mallorca.

Programa del col·loqui

https://www.uevora.pt/ue-media/agenda?item=38298