Participació al seminari “Uma tal falta de literatura” (Universitat de Lisboa)

23 i 24 d’octubre de 2023. Mercè Picornell participa al seminari de recerca “Uma tal falta de literatura” (Universitat de Lisboa), sobre les manifestacions postliteràries en els espais ibèrics, amb la comunicació “Entre el archivo y el festival: usos del concepto ‘patrimonio literario’ en la cultura catalana”.