Defensa de tesi doctoral: “Gènere, violència i espai a la novel·la criminal…”

Setembre de 2023. Defensa de la tesi doctoral de Catalina Mir Jaume. «Espai, violència i gènere a la novel·la criminal: les escriptores de la col·lecció «La Negra» (1986-1998)». Universitat de Barcelona, programa de doctorat en Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals. Directores: Elena Losada Soler i Margalida Pons Jaume. Tribunal avaluador: Pere Rosselló Bover, Helena González Fernández, Stewart King. Data de defensa: 22 de setembre de 2023.