De textos i miralls: taller de biblioteràpia a cura de Maria A. Mesquida

Octubre-novembre de 2023. “De textos i miralls. Taller de biblioteràpia”, a cura de M. A. Mesquida Jaume. Maria A. Mesquida Jaume investiga en la seva tesi doctoral sobre els usos terapèutics de la lectura, l’escriptura i la literatura aplicats a l’àmbit de la salut mental en persones adultes. El taller explora quins són els beneficis que poden aportar la literatura, l’escriptura i la lectura en general al benestar de les persones, així com també les repercussions, la identificació i gestió emocional, l’autoconeixement, etc.  Activitat realitzada amb el suport del Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta (Servei d’Activitats Culturals).

Més informació sobre el curs: pàgina web del SAC