Dolors Perarnau participa al VI Congrés Català de Filosofia

15-17 juny 2023, Manresa. La nostra col·laboradora Dolors Perarnau participa al VI Congrés Català de Filosofia, amb el títol “La relació amb el desconegut. Sobre les engrunes filosòfiques i la fragmentarietat de la poesia”.