Aproximació crítica a Carmelina Sánchez-Cutillas

Margalida Pons participa al volum col·lectiu Des de les fronteres del silenci. Aproximació crítica a l’obra de Carmelina Sánchez-Cutillas, editat per Joan Borja i M. Àngels Francés, amb el capítol «Facultats de l’aflicció. Una lectura de la poesia de Carmelina Sánchez-Cutillas» (València: Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2021, pàgines 171-192, ISBN: 978-84-482-6627-1).