Jornada “A voltes amb el turisme: una perspectiva antropològica”

26 de novembre de 2021. Mercè Picornell participa en el conversatori “Turisme: contactes, itineraris i contradiccions”, en el marc de la jornada “A voltes amb el turisme: una perspectiva antropològica”, orgnaitzada per l’Institut d’Antropologia de les Illes.