Article The back side of the postcard

Imatge: Terraferida

Publicació, en accés obert, de l’article “The back side of the postcard: Subversion of the island tourist gaze in the contemporary Mallorcan imaginary”, de Mercè Picornell, al vol. 15 (2) de la revista Island Studies Journal (2020). L’article forma part del monogràfic “Silk Road archipelagos: Islands in the Belt & Road Initiative”, coordinat per Adam Grydehøj, Sasha Davis i Huan Zhang.

Accés a l’article