Cultural Translation, universality and emancipation

 

Publicació, en accés obert, de l’article “Cultural Translation, universality and emancipation”, de Caterina Calafat i Gabriel Dols, al vol. 12:2, pàgs. 92-105 de la revista Translation & Interpreting (2020). L’article forma part del monogràfic “The politics of translation and the translation of politics”.

Accés a la revista