Volum “Formas de la alteridad…”

Publicació del volum Formas de la alteridad en la cultura contemporánea: la ruptura de límites y fronteras, editat per Miquel Cruz Morente i Ivan Gisbert López ( Berlin: Peter Lang, 2019). Margalida Pons hi contribueix amb el capítol “Aliados animales: género y formas refractadas de alteridad”. El llibre és el resultat del VII Seminari d’Estudis Transversals que tingué lloc a la Universitat d’Alacant, coordinat per Isabel Marcillas, els dies 22 i 23 de setembre de 2017.

Índex 1
Índex 2