FAM TEXTUAL: lectura de textos d’Àngel Terron

Lectura de textos d’El llibre del mercuri (1975-1985), d’Àngel Terron (Palma: Lleonard Muntaner, Editor, 2019). Universitat de les Illes Balears, 17 de desembre de 2019.