Tesis doctorals defensades o en curs

 • [en curs] Direcció: Joan Mas i Vives. Autor: August Darder Moll. Títol: “Poesia catalana a Mallorca durant el segle XVII”. Inscrita a la Universitat de les Illes Balears.
 • [en curs] Direcció: Joan Mas i Vives / Antoni Ramon. Autor: Guillem Aloy. Títol: “Atles d’arquitectura teatral a Mallorca. Territori, arquitectura i espai escènic”. Inscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • [en curs] Direcció: Joan Mas i Vives. Autor: Maria Rosa Planas Ferrer. Títol: “L’obra literària de Sor Anna Maria del Santíssim Sagrament”. Inscrita a la Universitat de les Illes Balears.
 • [en curs] Direcció: Joan Mas i Vives. Autor: Ivan Costa Costa. Títol: “Els escrits d’un contraescriptor. Estudi i anàlisi de la produciió literària d’Andreu Nin”. Inscrita a la Universitat de les Illes Balears.
 • [en curs] Direcció: Mercè Picornell. Autora: Pilar Arnau Segarra. Títol: “Poètica i recepció de l’escriptura d’autors catalans d’origen estranger”. Inscrita a la Universitat de les Illes Balears.
 • [en curs] Direcció: Margalida Pons. Autora: Teresa Roig Germán. Títol: “Fonaments culturals i cosmovisió en Maria del Mar Bonet”. Inscrita a la Universitat de les Illes Balears.
 • [en curs] Direcció: Margalida Pons (codirecció amb Elena Losada). Autora: Catalina Mir. Títol: “El tractament literari de la violència en la novel·la negra escrita per dones”. Inscrita a la Universitat de Barcelona.
 • [2018] Direcció: Margalida Pons. Autor: Xavier Barceló. Títol: “La mirada sobre l’Altre: representació dels subjectes transfronterers a la novel·la mallorquina contemporània (1968-2008)”. Defensada a la Universitat de les Illes Balears.
 • [2017] Direcció: Joan Mas Vives. Autor: Francesca Sureda Font. Títol: “L’obra poètica de Guillem Roca i Seguí”. Defensada a la Universitat de les Illes Balears.
 • [2012] Direcció: Joan Mas i Vives. Autor: Miquel Àngel Vidal Pons. Títol: “Llorenç Moyà. Vida i literatura (poesia i prosa)”. Defensada a la Universitat de les Illes Balears.
 • [2011] Direcció: Joan Mas i Vives. Autor: Gabriel Seguí Trobat. Títol:“La consueta de sagristia de 1511 de la Seu de Mallorca (Palma, Arxiu Capitular de Mallorca, ms. 3400)”. Defensada a la Universitat de les Illes Balears.
 • [2010] Direcció: Pere Rosselló Bover. Autora: Maria Antònia Perelló Femenia. Títol: “Itinerari poètic de Joan Alcover. Vida i obra”. Defensada a la Universitat de les Illes Balears.