Defensa de tesi doctoral

Defensa de la tesi doctoral “La mirada de l’altre: representacions dels subjectes transfronterers en la novel·la mallorquina contemporània (1968-2008)”

Autor: Xavier M. Barceló Piña

Directora: Margalida Pons Jaume

Data: 17 de juliol de 2018, Facultat de Filosofia i Lletres, Universitat de les Illes Balears