III Congrés AJILLC

M. Victòria Parra, Llucia Serra i Irene Zurrón han format part del comitè organitzador del III Congrés de l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes (Universitat de les Illes Balears, 2,3 i 4 d’octubre de 2019), en el qual han participat prop de quaranta investigadors d’universitats estatals i estrangeres. A l’inici del congrés, Mercè Picornell ha presentat les línies d’investigació del grup LiCETC.

Programa