Contemporary Poetry and Affect Studies / Poesia contemporània i estudis afectius

Novembre de 2022. Publicació del monogràfic “Contemporary Poetry and Affect Studies: Theoretical Approaches and Readings / Poesia contemporània i estudis afectius: aproximacions teòriques i lectures”, número especial de la revista Culture, Language and Representation / Cultura, Lenguaje y Representación, vol. 29 (2022). Editores convidades: Caterina Calafat i Margalida Pons. Articles de Ferran Benaiges & Cristina Fernàndez, Marcelo Fornari, Elisenda Marcer, Antoni Maestre Brotons, Katarzyna Paszkiewicz, Mercè Picornell i Ariadna Saiz.

Accés a la revista https://www.e-revistes.uji.es/index.php/clr/issue/view/372