Àusias March o el conflicte humà de l’amor

Dolors Peranau Vidal participa amb el seu article “Àusias March o el conflicte humà de l’amor” al volum Martín González Fernández et. al. (eds.), Filosofía de la Amistad. De amicitia. Amistad en la Filosofía Medieval e de inicios de la Modernidad, V. N. Famaliçao: Húmus, 2020, (pp. 357-371).

Més informació aquí