“A la recerca del corall”

Maria Palmer Clar participa en el volum 116 de Reduccions. Revista de poesia amb l’article “A la recerca del corall”. Una aproximació a la paraula poètica vicensiana i amb l’entrevista “Si un gerani floreix”. Conversa amb Antònia Vicens.

Resum de l’article: El present estudi és una aproximació a l’obra poètica d’Antònia Vicens. En primer lloc, s’analitza la paraula poètica vicensiana des de la idea de ferida, proposada per l’autora. A continuació, s’explora el tractament dels recursos simbòlics treballats per Vicens a la seva poesia i, en darrer terme, s’indaga en el mite de l’etern retorn per explicar la comunió entre vida i mort que es plasma al llarg de múltiples composicions objecte d’anàlisi.