Advances in English and American Studies

Publicació, en accés obert, del llibre “Advances in English and American Studies: Current  Developments, Future Trends”, de la UCOPress, Editorial Universidad de Córdoba. Miquel Pomar hi participa amb el capítol The Romantic Tourist Novel and the Commodification of the Exotic, escrit conjuntament amb Paloma Fresno-Calleja, Eva María Pérez-Rodríguez i Pilar Villar-Argáiz.

Aquest volum ha estat coordinat per Pilar Guerrero, Macarena Palma i María Valero.

Accés a la publicació