XII Congrés de l’AISC

Dolors Perarnau ha participat al XII congrés de l’Associazione italiana di studi catalani (AISC), titulat “Specie di Spazi, Viaggi e Geografia”. A la trobada, organitzada amb el propòsit d’analitzar de manera transversal qualsevol aspecte de la cultura catalana a través de les nocions d’espai, viatge i geografia, Perarnau hi ha presentat la comunicació “El buit com a espai literari. Notes sobre Cap a Tirèsies i El buit i la novel·la de Víctor Sunyol”.

Università per Stranieri di Siena

29-30 de novembre i 1 de desembre de 2018

Programa