Els encontres de la Càtedra: Fina Miralles

Participació en la sessió sobre Fina Miralles organitzada per la Càtedra d’Art i Cultura Contemporanis de la Universitat de Girona. Facultat de Lletres UdG, 27 de novembre de 2018. Coordinació: Lluïsa Faixedas. Ponents: Maia Creus, Maria Josep Balsach, Marta Pol, Celia Vara, Assumpta Bassas i Margalida Pons (LiCETC).