Seminari

Estudis literaris i culturals catalans: seminari de recerques en curs

El grup de recerca LiCETC organitza un seminari de recerques en curs sobre estudis literaris i culturals, amb la participació de cinc investigadores: Cristina Fernández (Universitat de Birmingham), Catalina Mir (Universitat de Barcelona i UIB), Júlia Oleda (Universitat de Barcelona), Maria Francisca Marimon (UIB) i Montserrat Roser (University of Kent). S’hi tractaran diversos temes: la didàctica de la poesia, els contes de Mercè Rodoreda, l’escriptura de Miquel de Palol, la representació literària de Palma i les maneres com el patrimoni immaterial es fa literatura. Aquest seminari ha estat validat com a activitat de formació específica per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat de Filologia i Filosofia de la Universitat de les Illes Balears. Les persones que assisteixin a totes les sessions rebran el corresponent certificat.
MÉS INFORMACIÓ
Escriviu un correu a Margalida Pons (margalida.pons@uib.cat).