Seminari de recerques en curs

Seminari “Poètiques precàries: vulnerabilitat social i subalternitat en la literatura catalana”.

Grup LiCETC (Universitat de les Illes Balears) i grup LiCMES (Universitat Oberta de Catalunya), 21 i 22 d’octubre de 2021 (en línia).

Coordinació: Mercè Picornell i Teresa Iribarren

Inscripcions aquí (fins al 18 d’octubre de 2021)

Més informació i programa: https://sac.uib.cat/aules/art_cultura/lletres/21-22/Poetiques-precaries/

Els darrers anys hem assistit a un creixent interès per explorar la noció de precarietat. En bona
mesura, n’han estat el catalitzador la crisi global multisistèmica que va esclatar el 2008 i l’impacte
dels treballs de Guy Standing i Judith Butler, entre d’altres. La literatura, al seu torn, ha confegit
uns nous imaginaris que posen en primer pla els efectes devastadors desencadenats per la crisi. En
l’àmbit anglòfon ja hi ha múltiples estudis que abonen l’existència del gir vers la precarietat. Pel
que fa a l’espai literari català, encara comptem amb poques aportacions que abordin el fenomen
des d’un punt de vista teòric o crític, però en canvi, la literatura se’n fa ressò.

El seminari Poètiques precàries: vulnerabilitat social i subalternitat en la literatura catalana
vol explorar si l’espai literari català ha participat en aquest gir, i com s’ha formalitzat. Per això hem
convidat diferents persones que treballen en l’àmbit des de diferents perspectives i posant el focus
en distints gèneres i problemàtiques. Així, el primer horabaixa inclou quatre intervencions que
reflexionen, des d’aplicacions a manifestacions culturals diverses, sobre la conceptualització i
representació de la vulnerabilitat en el món contemporani. Ens interessa, aquí, fomentar un debat
teòric i terminològic sobre conceptes que, potser per un cert abús o banalització, han perdut el seu
sentit o han esdevingut ambigus, com ara obrerisme o cultura obrera, marginalitat, vulnerabilitat,
etc. Aquests conceptes s’analitzaran des de la narrativa, el teatre, el cinema i les representacions i
discursos culturals. El segon dia s’obre amb una mesa sobre els vincles entre espacialitat i
exclusions, des de representacions diverses de la narrativa catalana. Es clou amb la presentació de
quatre treballs en curs d’investigadores predoctorals, que exposen les seves recerques en diàleg
amb especialistes en literatura catalana.

El seminari ha estat organitzat pels grups de recerca LiCETC de la Universitat de les Illes Balears
(que desenvolupa el projecte PoAf), i LiCMES, de la UOC. L’acte acadèmic, en línia, es durà a
terme en dues sessions, les tardes del 21 i 22 d’octubre, i serà gratuït i obert a tothom sota
inscripció.

Activitat vinculada al projecte “La poesia catalana contemporània des de la perspectiva dels estudis
afectius: teories, implicacions de gènere i aplicacions a pràctiques textuals i performatives”
(Ministerio de Ciencia e Innovación PID2019-105083GB-I00 / AEI / 10.13039/501100011033)

 

PARTICIPANTS: