Des d’un lloc altre

 

Dolors Perarnau Vidal ha publicat, a la revista de poesia Reduccions número 115, l’article “Des d’un lloc altre. A propòsit de l’antologia Des de quin on? de Víctor Sunyol”, (pp. 178-196).

A partir de l’autoantologia Des de quin on?, aquest article descriu l’evolució de la poètica de Víctor Sunyol. Així mateix, es van assenyalant diverses connexions de la poesia de Sunyol amb la tradició de pensament entorn de la idea del buit i la reflexió entorn dels límits del llenguatge i l’ús que el poeta en fa.

Accés a l’article