Gabriel Alomar, Obres completes VI

L’editorial Moll ha publicat Articles a La Veu de Catalunya. Articles a El Poble Català. La pena de mort i altres assaigs (Vol. 6 de les obres completes), un recull d’articles que Gabriel Alomar va publicar a La Veu de Catalunya entre 1899 i 1906 i al diari barceloní El Poble Català entre el 1911 i el 1916.

Pere Rosselló Bover hi participa amb el capítol “Els últims anys de Gabriel Alomar a El Poble Català”.

Més informació