Crime Fiction and the Environment

El llibre The Routledge Companion to Crime Fiction (London and New York: Routledge, 2020), coordinat per Janice Allan, Jesper Gulddal, Stewart King i Andrew Pepper, es construeix a partir de 45 capítols on diversos especialistes aporten visions innovadores entorn d’aquest gènere clàssic.

Marta Puxan Oliva hi publica el capítol “Crime Fiction and the Environment”, (pàgines 362-370).

Més informació