Article Al marge de l’escriptura

Publicació, en accés obert, de l’article “Al marge de l’escriptura. Lectura de Cap a Tirèsies de Víctor Sunyol”, de Dolors Perarnau, al número 42 de la revista Estudis Romànics (2020).

Accés a l’article