Seminari

Anàlisi paratextual de la literatura migrant i les seves traduccions

A càrrec de Pilar Arnau (LiCETC)

14 de març de 2018

Universitat de les Illes Balears