Ponents

@Teresa Roig Germán
©Teresa Roig Germán

IDEES DEL SUBJECTE: REPRESENTACIONS, DESCOMPOSICIONS I METAMORFOSIS EN LA CULTURA CONTEMPORÀNIA

                                                                      UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS                                                                        20 i 21 DE SETEMBRE DE 2018

 

Presentació. Margalida Pons (LiCETC, UIB), “La matèria i el subjecte”

Àmbit 1. Fronteres i descomposicions del subjecte

Enric J. Novella (Universitat de València), “Clínica, subjecte i història”

Dolors Perarnau (Universidade de Santiago de Compostela), “La identitat com a buit. Subjecte i silenci en la poètica contemporània”

Àmbit 2. Subjectivacions liminars (1): l’objecte, l’animal

Mercè Picornell (LiCETC, UIB), “Fer, fer-se, desfer-se i desfer-se’n: natura, art i agència en les poètiques ruïnoses”

Elisenda Marcer (University of Birmingham), “Immanència i corporeïtat en la poesia de Maria-Mercè Marçal”

Àmbit 3. Subjecte i gènere

Tomeu Sales Gelabert (Universitat de les Illes Balears), “Gènere, poder i subjecte des de la teoria feminista”

Teresa López Pellisa (Universitat de les Illes Balears), “Liberando a Metis: la revuelta de las mujeres artificiales”

Àmbit 4: El subjecte en els estudis literaris: figuracions pragmàtiques

Jordi Julià (Universitat Autònoma de Barcelona), “Entre el poeta demiürg i la creació textual: jocs d’identitat a la poesia catalana contemporània”

Marta Font (Centre Dona i Literatura, Universitat de Barcelona), “Les distopies del subjecte líric de Marçal a Maria Sevilla”

Àmbit 5. Subjectivacions liminars (2): el cíborg, el posthumà

Patricia Trapero (RIRCA, Universitat de les Illes Balears), “Les etapes de la cibernètica i la ficció televisiva contemporània: la semiosi de la virtualitat a Westworld”

Eva Bru (Bangor University), “El cos sense òrgans: simultaneïtat i procés a Ultraorbism de Marcel·lí Antúnez”

Performance. Marcel·lí Antúnez, “Sistematúrgia. De la interacció individual a la interacció amb cos social”