Pilar Arnau

Pilar Arnau i Segarra és professora de llengua catalana, crítica literària i gestora cultural. Diplomada en Traducció i Interpretació (UAB), i en Ensenyament de Llengües Estrangeres a Adults (Université de Toulouse-Le Mirail), on també es va llicenciar en Filologia amb una Maîtrise sobre narrativa mallorquina contemporània. Té un Màster de Llengua i Literatura Catalanes (UIB), on actualment prepara la tesi de doctorat. Ha ampliat estudis a les universitats de Trieste, Bochum i Hamburg, i ha fet estades de recerca predoctoral a Canterbury, Torino i Hamburg.

Ha estat lectora de català a les universitats alemanyes de Bochum i Bremen, i assistent científica de càtedra a la de Münster. Fou delegada de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears a Alemanya, i directora de l’Institut Ramon Llull a la seu de les Illes Balears.

El seu camp d’investigació se centra en la literatura mallorquina contemporània així com l’escriptura de la migració a la literatura catalana.