Pere Rosselló Bover

Telèfon 971 172684 (2684)  

Catedràtic de Filologia Catalana a la UIB. És autor, entre d’altres, dels llibres següents: L’escriptura de l’home. Introducció a l’obra literària de Miquel A. Riera (1982), L’obra de Salvador Galmés i Sanxo (1976-1951) (1988), «Bearn o la sala de les nines», de Llorenç Villalonga (1993), La literatura a Mallorca durant el franquisme (1936-1975) (1998), Els camins de la cançó: Vida i obra del P. Rafel Ginard i Bauçà (1999), Els paradisos perduts de Llorenç Villalonga (2001), Aproximacions i semblances (2005), La narrativa i la prosa a Mallorca a l’inici del segle XX (2006), Aspectes de Bartomeu Rosselló-Pòrcel (en curs), etc. Ha tengut cura de l’edició d’una vintena d’obres d’autors diversos i d’algunes antologies. Té més de 270 articles publicats i més de 130 capítols de llibre. Codirigeix, per part de la UIB, juntament amb el Dr. Albert Soler (UB), la biblioteca “Blaquerna” d’estudis lul·lians.