Margalida Pons

Contacte

Telèfon(s)971 172057 (2057)  

Doctora en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona (1993) i màster en Literatura Comparada per Indiana University (1996). Professora convidada a Brown University (primavera 2009) i a Stanford University (tardor 2011). Ha investigat sobre les escriptures d’experimentació de l’època postfranquista i sobre la poesia i la narrativa contemporànies. És autora dels assaigs Blai Bonet: maneres del color (1993), Els poetes insulars de postguerra (1998) i Corrents de la poesia insular del segle XX (2010). Ha editat, entre altres, el volum Textualisme i subversió: formes i condicions de la narrativa experimental catalana (1970-1985) (2007) i l’obra poètica d’Andreu Vidal (2008). Ha coeditat els volums (Des)aïllats: narrativa contemporània i insularitat a les Illes Balears (2004), Poètiques de ruptura (2008), Literatura i cultura: aproximacions comparatistes (2009),Transformacions. Literatura i canvi sociocultural dels anys setenta ençà (2010), Transformacions. Llenguatges teòrics i relacions interartístiques (2010), Lírica i deslírica (2012) i Poètiques liminars (2016). Coordina el grup de recerca Literatura Contemporània: Estudis Teòrics i Comparatius, en el marc del qual ha dirigit quatre projectes de recerca competitius (programa estatal d’I+D) i un projecte d’innovació docent.