Llucia Serra Ferré

Graduada en Llengua i Literatura Catalanes per la Universitat de les Illes Balears (promoció 2014), i va dedicar el treball de final de grau als criteris de construcció del cànon en la literatura catalana, amb un petit estudi de cas de les lectures obligatòries a secundària i batxillerat. Posteriorment, va cursar a Barcelona el Màster d’Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes a la Universitat Autònoma i a la Universitat de Barcelona (promoció 2015) en l’especialitat de literatura. En aquesta ocasió, dedicà el treball de final de Màster a la primera obra narrativa de Guillem Frontera. El 2016 va cursar el Màster en formació del Professorat a la UIB, i dedicà el TFM a fer una aplicació didàctica d’una ruta literària per Manacor. Ha comissariat les exposicions Jaume Vidal Alcover o les ales de l’ideal (2016) i Viure és el que importa. Guillem Vidal Oliver (2017). Actualment i des de finals de 2015, treballa a la Institució Pública Antoni Maria Alcover de Manacor i estudia el Grau d’Antropologia i Evolució Humana (UOC-URV).