Josep Antoni Reynés Serra

Contacte:

Josep Antoni Reynés Serra

Llicenciat en Filologia Catalana a la Universitat de les Illes Balears, Màster en Formació del Professorat (2011) i Màster en Estudis Catalans per la UOC (2016). Ha cursat estudis d’Enginyeria Tècnica Informàtica.

Ha participat com a tècnic de recerca en el projecte d’investigació «Teoria i pràctica de la narrativa experimental catalana (1970-1985): anàlisi i estudi contextual» (2006-2009) i en el projecte «La poesia experimental catalana del període 1970-1990: discursos, representacions, recepció, infraestructures de difusió i marc sociocultural» (MEC, FFI2009-07086). Actualment és col·laborador i tècnic en el projecte d’investigació «La poesia experimental catalana des de 1970. Dinamicitat en el camp literari: contactes i contextos» (FFI2012-34722), administrador del web DENC (Discursos d’Experimentació en la Narrativa Catalana) i del web PEC (Poesia Experimental Catalana), vinculats als projectes.