Enric Novella

Professor ajudant doctor d’Història de la Ciència a la Universitat de València. És doctor en Medicina, llicenciat en Filosofia i metge especialista en psiquiatria. Ha estat becari predoctoral del Servei Alemany d’Intercanvi Acadèmic (DAAD) i contractat postdoctoral del CSIC. És autor de les monografies El jove Foucault i la psicopatologia (Berlín, 2008) i La ciència de l’ànima (Madrid / Frankfurt, 2013), així com de nombrosos articles i assaigs dedicats a la història i la filosofia de la psiquiatria, la psicologia i la medicina.