Dolors Perarnau Vidal

 

Doctora en Filosofia per la UAB i Màster en Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes per la UAB-UB. Comença la seva activitat investigadora a la Universitat de Copenhaguen i al St. Olaf College de Minnesota, ocupant-se de l’estudi de l’obra i el pensament de S. Kierkegaard i de la seva recepció en l’àmbit hispànic. Fruit d’aquesta època, són els diversos estudis publicats, així com la tesi doctoral centrada en el concepte de límit en l’obra de l’escriptor danès. Paral·lelament es forma en l’àmbit de l’ensenyament del català i comença a treballar com a professora de de la Xarxa Llull a les universitats de Santiago de Compostel·la i de Vigo, impartint assignatures de llengua, cultura i literatura catalanes. Allí també organitza activitats culturals de promoció i difusió dels Estudis Catalans a Galícia, com ara els cicles de cinema català i l’intercanvi lingüístic gallegocatalà: Parellaes, tema en el qual també ha aprofundit des de l’àmbit de la investigació. Actualment endega una segona tesi doctoral en Filologia Catalana sobre la noció del buit i del silenci en les poètiques contemporànies.