Dolors Perarnau Vidal

 

Doctora en Filosofia per la UAB i Màster en Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes per la UAB-UB. Com a part de la seva trajectòria investigadora, ha treballat a la Universitat de Copenhaguen i al St. Olaf College de Minnesota. Fruit d’aquesta època, són els diversos estudis publicats, així com la tesi doctoral centrada en la noció de límit en l’obra de S. Kierkegaard, amb particular atenció a la relació entre filosofia i literatura. La relació fronterera entre aquests dos discursos l’ha portada a estudiar la reflexió sobre el llenguatge de les poètiques contemporànies, àmbit en el qual elabora una segona tesi en Filologia Catalana sobre la poètica del buit en Víctor Sunyol. Entre les seves darreres publicacions, destaca Heterodoxias. Filosofia e literatura, volum col·lectiu del qual és també coordinadora. Actualment treballa com a professora de català de la Xarxa Llull a la Universitat de Santiago de Compostel·la.