Una aproximació a les violències vicensianes

Maria Palmer participa al volum col·lectiu Literatura contemporània: transformacions, imitacions i altres formes de reescriptura (Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2021) amb el capítol “Repressió i esclat: una aproximació a les violències vicensianes” . El volum, a cura de Carme Gregori i Ramon Xavier Rosselló, recull els treballs presentats a la V Jornada de Grups de Recerca en Literatura Catalana Contemporània, organitzada pel Grup de Literatura Catalana Contemporània i el Departament de Filologia Catalana de la Universitat de València i celebrada per videoconferència l’octubre de 2020.