Escriptores catalanes a la contemporaneïtat

Catalina Mir, Maria Palmer Clar i Llucia Serra participen al segon col·loqui predoctoral “Escriptores catalanes a la contemporaneïtat”.

Aquest 2n Col·loqui predoctoral pretén ser la continuació del del primer, que es va celebrar en 2019 a la Universitat de Barcelona. Aquesta segona edició es proposa fomentar la recerca sobre les escriptores catalanes a la contemporaneïtat (des del s. XIX fins a l’actualitat), així com constituir un lloc de trobada per a investigadores i investigadors predoctorals a les universitats d’arreu el món per tal que puguin compartir els avenços en l’estudi i estimular els debats al voltant de les seves recerques. El paper de les escriptores com a creadores compta amb una fructífera tradició en els estudis de catalanística. Amb tot, el volum i diversitat d’abordatges metodològics possibles és encara insuficient per donar compte d’una producció abundant, amb significatives zones de foscor per manca de documentació o estudi, però que, alhora, obre molts interrogants i es pot interrogar de manera inesperada des de marcs teòric actuals (gènere, sexualitat, afectes, estudis de nació, comunitat, exclusió…).

Organització: ADHUC-Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat; Institució de les Lletres Catalanes; Generalitat de Catalunya; Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures

Amb la col·laboració de: Institut d’Estudis Catalans; Màster i línia de doctorat Construcció i Representació d’Identitats Culturals (CRIC); Fundació Felícia Fuster

Més informació

PROGRAMA