Wittgenstein i la poètica del silenci

Publicació, en accés obert, de l’article “Ludwig Wittgenstein i la poètica del silenci contemporània”, de Dolors Perarnau Vidal, a l’Anuari de la Societat Catalana de Filosofia, Vol. XXX, p. 169-177 (2019).

Accés a l’article