Lectura amb Maria Sevilla

Lectura de Kalàixnikov i altres poemes amb Maria Sevilla.

Dimecres, 21 d’abril de 2021, a les 12:00 h

Activitat en línia amb inscripció prèvia: margalida.pons@uib.cat

Activitat inscrita en el projecte de recerca La poesia catalana contemporània des de la perspectiva dels estudis afectius (Ministerio de Ciencia e Innovación PID2019-105083GB-I00/ AEI / 10.13039/501100011033).