Seminari Teoria dels afectes

Seminari Teoria dels afectes: cinema, cultura popular i poesia

Recupera els vídeos del seminari al Canal de YouTube del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General (Arxiu FilCat)

Universitat de les Illes Balears – Universitat de Barcelona, 20 i 21 de maig de 2021 (en línia)

Coordinació: Katarzyna Paszkiewicz, Margalida Pons, Helena González Fernández

Programa

Inscripcions fins al 14 de maig a: l.torres@uib.cat

El propòsit d’aquest seminari és explorar, de manera interdisciplinària, els referents teòrics, les aplicacions i els punts de confluència i de divergència entre tres projectes de recerca, vinculats a la Universitat de les Illes Balears i a la Universitat de Barcelona, que tenen el comú l’enfocament afectiu. El primer, titulat “Cinema and Environment: Affective Ecologies in the Anthropocene”, analitza el cinema nord-americà més recent des dels debats suscitats pels posthumanismes crítics i els nous materialismes, en conjunció amb les teories afectives. El segon, “Trànsfugues i pàries modernes: gènere i exclusió a la cultura popular del segle XXI”, estudia les figures de Martine Leibovici i Hannah Arendt a partir de les representacions de la cultura popular i dins un marc teòric format per la teoria política, els estudis culturals, la teoria de les emocions i els estudis de gènere i sexualitat. El tercer, “La poesia catalana contemporània des de la perspectiva dels estudis afectius”, explora la capacitat transformadora dels afectes en la construcció, interpretació i difusió del sentit poètic. A banda de donar a conèixer aquestes indagacions al públic en general i a la comunitat investigadora en particular, el seminari pretén inspirar nous investigadors que s’inicien en la recerca.

Més informació