Lectura amb Biel Mesquida

Biel Mesquida

Lectura d’El bell país on els homes desitgen els homes

Dilluns 29 de març de 2021 a les 11 h

Edifici Ramon Llull, aula 20. Campus de la Universitat de les Illes Balears.

Activitat inscrita en el projecte de recerca La poesia catalana contemporània des de la perspectiva dels estudis afectius (Ministerio de Ciencia e Innovación PID2019-105083GB-I00/ AEI / 10.13039/501100011033).