Els Marges. Revista de Llengua i Literatura (núm. 117)

El número 17 de Els Marges. Revista de Llengua i Literatura, publicat a l’abril de 2019, inclou un article de Dolors Perarnau titulat “Víctor Sunyol o la (im)possibilitat de dir”.

Més informació